فهرست بستن

فرصت های شغلی

هولدینگ توسعه گستر همواره جهت تکمیل و توسعه کادر کارکنان خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می کند

ردیفعنوان شغلواحد درخواست کننده جنسیتمحل انجام فعالیتشرایط احراز
۱ویزیتور فروش توسعه گسترخانم و آقاسطح استان زنجاندارای مدرک دیپلم
دارای روابط عمومی بالا
۲ویزیتورفروش توسعه گسترخانمداروخانه ها و صنف بهداشتی شهر زنجاندارای مدرک دیپلم
دارای روابط عمومی بالا
۳ویزیتور تلفنیفروش توسعه گسترخانممحل شرکت در شهرک صنعتی علی آبادتوانایی مکالمه تلفنی با صبر و حوصله بالا
مسلط به امر سخنوری
۴ویزیتور تلفنیفروش توسعه گسترخانمکار در منزل به شرط آمار فروشتوانایی مکالمه تلفنی با صبر و حوصله بالا
مسلط به امر سخنوری
۵سرپرست فروشفروش توسعه گسترآقاسطح استان زنجاندارای مدرک کارشناسی
درای سابقه فروش ۵ سال
۶چیدمانپشتیانی فروش توسعه گسترخانمسطح شهر زنجاندارای مدرک دیپلم
۷کمک حسابدارواحد مالی توسعه گسترخانممحل شرکت در شهرک صنعتی علی آباددرای مدرک فوق دیپلم
توانایی کامل ICDL
۸
حسابدارواحد مالی سلامت شیمی پارسخانممحل شرکت در شهرک صنعتی علی آباد سایت یاستسلط به نرمافزار سپیدار
توانایی کامل ICDL
9کارشناس شیمیآزمایشگاه سلامت شیمی پارسخانممحل شرکت در شهرک صنعتی علی آباد سایت یاسدارای مدرک فوق لیسانس شیمی

پس از بررسی شرایط زیر در صورت حائز بودن می توانید رزومه خود را به شماره واتس آپ 09123417439 ارسال فرمایید

شرایط عمومی:
1:عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
2:عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۳:داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می شوند

مزایا

مزایا موقعیت شغلی ویزیتور :حقوق ثابت قانون کار بی قید و شرط + پورسانت بالا + بیمه + بیمه تکمیلی + پاداش + امنیت شغلی + بستری آماده جهت ارتقای شغلی

مزایا موقعیت شغلی چیدمان :حقوق مکفی ، بیمه و بیمه تکمیلی