بازدید دکتر سورنا ستاری معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور از پارک علم و فناوری استان زنجان

نوشته شده در درج دیدگاهنوشته شده در دسته‌بندی نشده

رونمایی از حشره کش خانگی هوم هیرو در جریان بازدید دکتر سورنا ستاری معاون محترم علم و فناوری رئیس جمهور از پارک علم و فناوری استان زنجان